Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pro Hot Wheels Shop (identifikační číslo 04042344, zapsán v živnostenském rejstříku 29. dubna 2015) je ochrana osobních údajů důležitou součástí poskytování služeb.

Proto, pokud vám cokoliv nebude jasné, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo na e-mail info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery) 

Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, titul, kontaktní a fakturační adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

Pro účel účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

 • Dokumenty účetní evidence.

Účetní dokumenty zpracováváme 5 let.

Na základě vašeho souhlasu u nás můžete mít také svůj účet registrovaného uživatele, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 •  Jméno, příjmení, e-mail, telefon, fax, firma, trvalé bydliště, kontaktní adresa, firma, heslo (hash hesla), seznam přání, historie objednávek.

Váš účet bude aktivní po dobu 5 let od vaší poslední objednávky návštěvy účtu, pak jej smažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat přes kontaktní formulář nebo e-mailem na  info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery)

Za účelem zkvalitňování služeb držíme v databázi vaše dotazy k našim službám jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa, dotaz.

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 6 měsíců.

Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti Hot Wheels Shop můžete podat námitku přes kontaktní formulář nebo e-mailem na  info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery)

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

 • Pro účel dopravy zboží, abychom splnili naši smluvní povinnost, předáváme vaše osobní údaje v těmto příjemcům:
  • Česká Pošta, s.p. IČO 471 14 983
  • Uloženka s.r.o. IČO 242 99 162 (správce)
 • Pro účel vedení e-shopu a komunikace se zákazníky využíváme webhostingových a e-mailových služeb společnosti savana.cz s.r.o. IČO 287 50 659 (zpracovatel).

Výše uvedení zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva přes kontaktní formulář nebo e-mailem na  info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery)

Jedná se o tyto práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držíme (a nemáte svůj účet).  

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a Hot Wheels Shop neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. obhajoba práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

V případě Vaší nespokojenosti s naší ochranou osobních údajů se můžete také obrátit se stížností na dozorový úřad.